ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ З ПРОГРАМНИМИ РІШЕННЯМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ З ПРОГРАМНИМИ РІШЕННЯМИ 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8

В рамках напрямку 1С:Консалтинг розроблений власний класифікатор консалтингових послуг, співвіднесених з основними галузями управління підприємством і функціональними можливостями рішень системи 1С:Підприємство 8.

Опис областей управління, видів консалтингових робіт, які виконують учасники мережі в цих областях, і їх взаємозв'язку з функціональними можливостями програмних продуктів системи 1С:Підприємство 8 дозволяє замовнику більш чітко сформулювати вимоги до змісту проекту, кваліфікації залучених партнерів, обрати програмний продукт або систему продуктів, які оптимально відповідають потребам компанії.

Область управління  

Види консалтингових робіт

Програмні продукти

Загальне управління підприємством

 

 • Удосконалення системи управління.
 • Розробка системи ключових показників.
 • Проектування організаційних структур.
 • Моделювання і вдосконалення бізнес - процесів.
 • Розробка процедур прийняття рішень і внутрішньокорпоративних регламентів.
 • Побудова системи внутрішнього документообігу.
 • Постановка системи проектного управління.
 • Впровадження системи управління якістю.

1С:Управління виробничим підприємством для України
1С:Управління торгівлею для України
1С:Документообіг КОРП для України
1С:Управління проектним офісом

Управління операційною діяльністю

Побудова системи управління в базових областях роботи підприємства:

 • управління запасами, витратами, собівартістю,
 • планування і управління виробництвом товарів, наданням послуг,
 • управління якістю робіт,
 • управління взаємовідносинами з клієнтами та постачальниками,
 • управління інженерними даними,
 • управління ремонтами,
 • оперативне управління виробництвом,
 • управління нормативно-довідковою інформацією,
 • управління інформаційними технологіями підприємства.

1С:Управління виробничим підприємством для України

1С-Логістика: Управління складом 3.0

1С:TMS Логістика. Управління перевезеннями

1С:ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування

1С:MES Оперативне управління виробництвом

1С:PDM Управління інженерними даними

1С:MDM Управління нормативно-довідковою інформацією

1С:ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ

Управління фінансами 

 • Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо її вдосконалення.
 • Постановка управлінського обліку і звітності.
 • Постановка бюджетного управління.
 • Побудова системи управління фінансами і консолідації звітності в групі компаній.

1С:Консолідація ПРОФ

1С:Управління корпоративними фінансами

Управление персоналом  

Побудова системи управління персоналом в основних областях:

 • залучення та найм,
 • адаптація персоналу,
 • оцінка й атестація персоналу,
 • планування кар'єри,
 • навчання та розвиток персоналу,
 • матеріальне стимулювання та мотивація,
 • кадрове діловодство та застосування трудового законодавства.

1С:Зарплата і Управління Персоналом для України
1С:Оцінка персоналу

Управління продажами 

 • Оптимізація структури напрямку продажів.
 • Розробка політики продажів і регламентів діяльності персоналу відділу збуту.
 • Розробка ключових показників ефективності та формування вимог до результатів роботи персоналу відділу збуту.

1С:Управління торгівлею для України

1С:Роздрібна торгівля для України
1С:CRM КОРП для України

Система бухгалтерського обліку та оподаткування 

 • Постановка та відновлення бухгалтерського обліку.
 • Консультування організацій з питань ведення бухгалтерського та податкового обліку і складання звітності.
 • Консультування комерційних організацій зі складних питань оподаткування.
 • Консультування з питань складання звітності відповідно до П(С)БО, МСФЗ та з питань трансформації.
 • Консультування з питань ведення кадрового обліку і розрахунку заробітної плати.

1С:Бухгалтерія 8 для України
1С:Комплексний облік для бюджетних установ України
1С:Зарплата і Управління Персоналом для України