Partneru tīkls

Partneru tīkls

1С:Partneru tīkls


1C:FRANŠĪZE - MŪSDIENĪGA IEVIEŠANAS BIZNESA ATTĪSTĪBAS SHĒMA

1C:Franšīze - tas ir plašs franšīzes tīkls ar neatkarīgiem patstāvīgi strādājošiem uzņēmumiem, kas saņēmuši apstiprinājumu par kvalitatīvu komplekso pārvaldības un uzskaites automatizēšanas pakalpojumu sniegšanu uz “1C:Uzņēmums” sistēmas pamata. “1C” franšīzes tīkls izveidots un attīstās uz kolektīvu bāzes, kas ne tikai veic programmproduktu piegādi, tiem ir liela klientu apkalpošanas pieredze, ieviešanas, uzturēšanas un bieži vien arī programmu izstrādes pieredze.

Uz šo brīdi Latvijā ir aptuveni 12 firmas-franšīzes partneri 2 pilsētās.

PARTNERU TĪKLS 1С:KONSALTINGS

1C:Konsaltings - partneru tīkls ar iemaņām un pieredzi komplekso projektu izpildē, kas iekļauj konsultācijas pakalpojumus pārvaldības, grāmatvedības un nodokļu uzskaites jomā apvienojumā ar vadības un uzskaites uzdevumu automatizācijas pakalpojumiem uz programmu sistēmas “1C:Uzņēmums 8” bāzes. Kompleksā pieeja “konsultēšana + ieviešana + apmācība un uzturēšana” ļauj kopumā risināt klienta uzdevumus. 1C:Konsaltings partneru uzņēmumā ir firmā “1C” sertificēti konsultanti grāmatvedības konsultēšanas, vadības konsultēšanas jomā un speciālisti projektu vadības jomā, kas nodrošina kvalitatīvu konsultāciju pakalpojumu sniegšanu un sarežģītu projektu efektīvu vadību.

SERTIFICĒTI SERVISA PARTNERI – 1C:UZŅĒMUMS LIETOTĀJU UZTURĒŠANA

1C sertificētie partneri sniedz “1C:Uzņēmums” programmu lietotājiem visa veida konsultatīvo un tehnoloģisko apkalpošanu pēc vienotas lietotāju uzturēšanas tehnoloģijas, ko apliecina attiecīgs sertifikāts, un ir ieteicami pie uzticama partnera izvēles.

IZSTRĀDES CENTRI

Viens no svarīgākajiem uzdevumiem – lietotņu izstrāde ekonomikas programmām un to savlaicīga uzturēšana. Tas attiecas gan uz tipveida konfigurācijām, gan arī uz dažādiem nozares vai speciālajiem risinājumiem. Izstrādāta tehnoloģija mijiedarbībai ar partneriem, kad platformas “1C:Uzņēmums” tipveida, nozares, speciālo risinājumu izlaišana tiek realizēta sadarbībā ar partneriem.

Statuss "Центр разработки тиражных решений (Центр Разработки)" /“Tirāžas risinājumu izstrādes centrs (Izstrādes centrs)” ieviests, lai izceltu to partneru īpašo lomu, kas nodarbojas ar tirāžas risinājumu izstrādi, un mērķtiecīgi piesaistītu speciālistus-programmētājus risinājumu izstrādei uz “1C:Uzņēmums” platformas.

Saņemt statusu ”Izstrādes centrs” var partneri, kas jau sen un veiksmīgi izlaiž tirāžas risinājumus uz “1C:Uzņēmums” platformas, kuri tiek izplatīti pēc viena no variantiem: tipveida risinājumu izstrāde un uzturēšana pēc tiesību subjekta pasūtījuma, izlaišana projekta uz “1C:Uzņēmums” platformas” ietvaros vai projekta "1С-Совместно" / “1C-Sovmestno” ietvaros.

REĢIONĀLIE DISTRIBUTORI - PREČU UN PAKALPOJUMU VIRZĪŠANA REĢIONOS

Distributori - atbalsta centri preču un pakalpojumu virzīšanai uz reģioniem un partneru tīkla attīstības atbalsta centri. Centri uzņemas tās funkcijas, kuras ne vienmēr ir pa spēkam vai ir ekonomiski neizdevīgas atsevišķiem reģiona partneriem - preču piegāde, personīgās konsultāciju līnijas uzturēšana, partneru tīkla reklāma u.c. Distributori risina reģionālo partneru operatīvu nodrošināšanu ar programmproduktiem, ļaujot partneriem netērēt laiku uz piegādes loģistiku, bet pilnīgi veltīt sevi galvenajai lietai - gala lietotāju pilnvērtīgai apkalpošanai. Rezultātā tas veicina gala lietotāju pilnvērtīgu, kvalificētu un ātru apkalpošanu reģionā; programmproduktu virzīšanas infrastruktūras izveidi un programmproduktu industrijas attīstību.


Partneru meklēšana