Kļūstiet par mūsu partneri!

Kļūstiet par mūsu partneri!

Viegli pārdodamas, kvalitatīvas, plaši pazīstamas programmas "1C:Uzņēmums'' ar labu tehnisko atbalstu un atlaidēm no 50%.

Pieejami sadarbības starta nosacījumi.

Centralizēta jūsu organizācijas reklāma centrālajā presē un lielākajās datorizstādēs un ekonomikas izstādēs, daļēja Jūsu izmaksu kompensācija par reklāmu vietējā presē.

Metodiskā palīdzība: reklāmas un mārketinga materiāli, demonstrēšana, tehnoloģisko un informatīvo jaunumu saņemšana, partneru tehniskais atbalsts pa tālruni un elektronisko pastu, pastāvīga apmācība, kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, regulāri dīleru semināri.


Kļūt par mūsu partneri - viegli, strādāt ar mums - izdevīgi

Cienījamie kolēģi!

Ja Jūsu organizācija:

 • nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar skaitļošanas tehniku (ar datoru un aprīkojuma piegādi, programmatūras izstrādi un/vai ieviešanu, sistēmu integrēšanu, lokālo tīklu uzstādīšanu utt.);

 • izplata programmproduktus vairumā un mazumā;

 • ir tirdzniecības vietas tehniskajos, datoru, grāmatu un citos līdzīgas produkcijas veikalos;

 • ir kontakti grāmatvedības sfērā (audits, grāmatvežu kursi, nodokļu inspekcijas);

 • ir mācību centrs vai nodarbojas ar izglītojošu darbību,

piedāvājam piedalīties populārāko ekonomikas, lietišķo un mājas programmproduktu izplatīšanā.

MĒS PIEDĀVĀJAM VIEGLI PĀRDODAMUS, CENU ZIŅĀ PIEEJAMUS, KVALITATĪVUS EKONOMIKAS NOVIRZIENA PRODUKTUS AR LABU TEHNISKO ATBALSTU

Mēs piedāvājam veselu virkni universālu programmu, no kurām izplatītākās ir “1C:Uzņēmums” sistēmas programmas:

 • "1C:Grāmatvedība Latvijai",
 • "1С:Darba alga un Personāla vadība Latvijai",
 • "1С:Tirdzniecības vadīšana Baltijai",
 • "1С:Mazumtirdzniecība Baltijai".

“1C:Uzņēmums” komponentes var izmantot gan autonomi vienu no otras, gan kopā, vienlietotāja vai tīkla variantā. Ir šo programmu tīkla versiju klients-serveris varianti un iespēja izveidot dalītos risinājumus ar attālo sistēmu datu bāzu automātisku replicēšanu. Piegādājamo sistēmu konfigurācijas var izmantot gatavā veidā, tomēr to svarīgākā priekšrocība ir iespēja veikt pilnveidošanu atbilstoši konkrēta lietotāja prasībām. Programmu sistēmas “1C:Uzņēmums” ārējo komponenšu izstrādes tehnoloģija un virkne citu risinājumu ļauj integrēt šīs programmas ar citu lietotāju programmām, pieslēgt uzskaites sistēmām dažāda veida specializētas ierīces, kases aparātus, svītrkodu skenerus, magnētisko karšu lasītājus, elektroniskos svarus utt.

Izplatītākā uzskaites automatizēšanas programma neapšaubāmi ir programma “1C:Grāmatvedība Latvijai” – universāla grāmatvedības programma sintētiskās un analītiskās uzskaites organizēšanai, pārskatu un pirmdokumentu sagatavošanai.

KĀ KĻŪT PAR 1C:FRANŠĪZES PARTNERI

Viena no perspektīvākajām un dinamiski progresējošām sadarbības formām ir franšīze. Franšīzes tīkla uzdevums - nodrošināt programmu sistēmas “1C:Uzņēmums” kvalificētu izplatīšanu, uzstādīšanu, iestatīšanu, ieviešanu un uzturēšanu. Pieprasījums pēc kvalitatīvas programmu “1C:Uzņēmums” ieviešanas ir ārkārtīgi liels, tirgus cenas par šāda veida darbiem pastāvīgi aug. “1C:Franšīzes” biznesa organizēšana prasa nelielus sākuma izdevumus un ikceturkšņa iemaksas 3000 Krievijas rubļu apmērā (ekvivalents nacionālajā valūtā var atšķirties). Franšīzes organizācijas speciālistiem jāiziet “1C:Uzņēmums” produktu pārzināšanas atestācija. 1C:Franšīzes partneru pakalpojumi tiek centralizēti reklamēti. Liela nozīme praktiskā darbā ir informatīvajam, metodiskajam un tehnoloģiskajam piegādātāja atbalstam – programmproduktu NFR kopijas izpētei, piekļuve atjauninājumiem no servisa 1C:Obnovlenije programm, 1C:Franšīzes partnera darbinieku regulāra apmācība un daudz kas cits.

Ir vesels Sertificētās apmācības centru tīkls, kas aktīvi ssadarbojas ar augstākās un vidējās izglītības iestādēm.

MĒS PALĪDZAM PARTNERIEM PĀRDOT MŪSU PRODUKTU

“1C:Uzņēmums” produkti un franšīzes tīkli regulāri tiek reklamēti centrālajās avīzēs un žurnālos. Turklāt mēs ar partneriem piedalāmies dažādās izstādēs, semināros, konferencēs (vidēji gadā mēs piedalāmies vairāk nekā 10 pasākumos), kur reklamējam “1C:Uzņēmums” produktus. Partneriem ir iespēja piedalīties mūsu pasākumu stendos un iegūt jaunus klientus-lietotājus.

Nav iespējams strādāt pašiem ar visiem izdevumiem, tādēļ izveidota tehnoloģija Jūsu izvietojamās vietējās reklāmas izmaksu daļējai kompensācijai. Tā, ja Jūs izvietojat mūsu tipveida reklāmu, norādot savus rekvizītus, mēs Jums kompensējam šos izdevumus ar mūsu programmproduktiem. Iespējamais kompensācijas apmērs franšīzes partneriem – līdz 20% partnera apgrozījuma par pārskata periodu.

Mēs sniedzam mūsu partneriem bezmaksas metodisko palīdzību:

 • Regulāri sagatavojam un nosūtām Jums

  • reklāmas materiālus,
  • o tipveida reklāmas paraugus,
  • o ziņojam par jaunu versiju iznākšanu,

 • tīmekļa resursos publicējam materiālus ar reklāmas informāciju un metodisko informāciju,
 • franšīzes partneriem sūtām relīzes, veikto uzlabojumu sarakstus un citus tehnoloģiskos materiālus.

Partneri uzskata, ka lielu atbalstu sniedz programmproduktu demonstrēšanas metodika, tipveida iestatījumi, katalogi un citi metodiskie materiāli. Mēs dīleriem izplatām mārketinga materiālus un suvenīrus: mapes, pildspalvas, plakātus, audio un video materiālus u.c.

Tiek rīkoti partneru semināri. Parasti lielais firmas “1C” partneru seminārs tiek rīkots divas reizes gadā – pavasarī un rudenī, tiek rīkoti arī reģionālie partneru semināri. Semināros ne tikai skaidro programmproduktu tehniskās īpatnības, bet arī sniedz informācija par situāciju tirgū, veic apmācību par programmproduktu pārdošanas un ieviešanas paņēmieniem. Ļoti svarīgi, ka Jums rodas iespēja apmainīties darba pieredzē ar citiem partneriem.


Mūsu stratēģija tirgū:

PIEEJAMĪBA UN ATVĒRTĪBA

Galalietotājs viegli apgūst visus mūsu izplatāmos programmproduktus, tos var iegādāties par samērīgām cenām un tie ir operatīvi pieejami caur partneru tīklu jebkurā Latvijas vietā.

DROŠUMS UN ATBILDĪBA

Mēs pievēršam lielu uzmanību produkta rūpīgai izstrādei, pirmspārdošanas testēšanai un pēcpārdošanas uzturēšanai (ap 45% mūsu izdevumi). Mēs cenšamies būt par uzticamiem, paredzamiem un atbildīgiem biznesa partneriem.

SAVSTARPĒJS SADARBĪBAS IZDEVĪGUMS

Mēs vienmēr cenšamies saprast un ņemt vērā ne tikai pašu labumu, bet arī savu partneru intereses. Mēs tieši esam ieinteresēti pārdošanas apjoma pieaugumā ar partneru tīkla starpniecību, tādēļ cenšamies mūsu partneriem sniegt labākos sadarbības nosacījumus, sniegt visdažādāko atbalstu.

Tas ļāvis mums iegūt ap 12 pastāvīgu partneru divās Latvijas pilsētās. 1C:Franšīze ir tīkls no vairāk nekā 10 uzņēmumiem, kuru speciālisti ir apliecinājuši augstu kvalifikāciju uzskaites un ofisa darbu automatizācijas komplekso pakalpojumu sniegšanā.

KĀPĒC MĒS PĀRDODAM AR PARTNERU STARPNIECĪBU

Pasaules pieredze rāda, ka tehniski sarežģītu preču masveida pārdošana var būt efektīvi organizēta tikai labi organizētā un sazarotā partneru tīklā.

PARTNERI MEKLĒ KLIENTUS

Partneru kontakti ļauj tiem atrast klientus, bet neizpārdotā partija stimulē to aktivitāti. Reklāma presē vai televīzijā parasti nav pietiekama, lai tāda tipa programmprodukti kā “1C:Uzņēmums” tiktu pārdoti. Pētījumi vairākkārt pierādījuši, ka uzņēmuma vadītājs vai grāmatvedis parasti iegādājas programmu pie tā, kas neslinkoja un viņam piezvanīja, atnāca un detalizēti atbildēja uz jautājumiem.

PARTNERI IR IZPLATĪŠANAS UN TEHNISKĀS UZTURĒŠANAS ATBALSTA CENTRI

Lai arī mēs garantējam tehnisko atbalstu gan partneriem, gan arī visiem lietotājiem, klienti partnerī redz zīmola pārstāvi. Kad ar jaunās programmas palīdzību lietotājam grūti sastādīt steidzami nepieciešamu nodokļu deklarāciju vai sastādīt pārskatu par preču kustību, viņš vēlētos, lai būtu iespēja ātri saņemt sakarīgu padomu. Tieši ar partneru starpniecību mēs nosūtām labojumus programmās, jaunās versijas, dokumentu formu jaunos aprakstus un citus materiālus.

PARTNERI EKONOMĒ MŪSU DARBU UN SAVU NAUDU

Sakoncentrējoties uz vairāku simtu partneru apkalpošanu, mēs varam koncentrēties jaunu virzienu izstrādei, nodrošināt tiešām nepieciešamo cenu un servisa līmeni. Strādājot ar desmitiem tūkstošu galalietotāju, tas fiziski nav iespējams.


MĒS AR JUMS VIENS OTRAM ESAM VAJADZĪGI!