1C:Franšīze

1C:Franšīze

"1C:Franšīze" - tas ir uzņēmumu tīkls, kas sniedz

 kompleksos vadības un uzskaites automatizācijas pakalpojumus 

ar “1C:Uzņēmums” risinājumu sistēmas palīdzību

FRANŠĪZES PARTNERU MEKLĒŠANA

 • Palīdzība programmproduktu izvēlē
 • Programmproduktu pārdošana
 • Piegāde
 • Uzstādīšana
 • Iestatīšana
 • Ieviešana
 • Apkalpošana pēc pārdošanas
 • Konsultācijas
 • Lietotāju apmācība
 • Informatīvi-tehnoloģiskais atbalsts


AUGSTA APKALPOŠANAS KVALITĀTE

Lai saglabātu augstus kvalitātes standartus darbā un sistēmas “1C:Uzņēmums” lietotāju apkalpošanas pakalpojumu sniegšanā, ir izveidots un pastāvīgi attīstās franšīzes partneru tīkls, kas strādā ar vienotu marku „1C:Franšīze”. 1C:Franšīze – plašs partneru tīkls ar neatkarīgiem patstāvīgiem uzņēmumiem, kuri saņēmuši apstiprinājumu par kvalitatīvu uzskaites automatizēšanas pakalpojumu sniegšanu ar “1C:Uzņēmums” sistēmas palīdzību. Šobrīd Latvijā ir aptuveni 12 profesionāli kolektīvi, kas ne tikai veic programmproduktu piegādi, bet tiem ir arī liela klientu apkalpošanas pieredze, kā arī programmu ieviešanas, uzturēšanas un bieži vien arī programmu izstrādes pieredze.

Starp franšīzes partneriem ir ieviesta 1C:Franšīzes tipveida kvalitātes sistēma, kas ļauj ieviešanas firmām organizēt darbu atbilstoši starptautiskajiem kvalitātes standartiem ISO 9001. Darbs ar sertificētām kompānijām – garantija, ka “1C:Uzņēmums” ieviešanas rezultāti atbildīs gaidāmajam.

Lai arī kurā Latvijas reģionā strādātu Jūsu kompānija, Jūs varat rēķināties ar individuālu pieeju un industriālu apkalpošanas kvalitāti.

Mūsdienu tehnoloģiskā platforma "1C:Uzņēmums" sniedz plašas sistēmas iestatīšanas iespējas jebkuru nozares un specializēto uzdevumu risināšanai, konkrēta uzņēmuma uzskaites specifikas adaptācijai un sistēmas integrācijai ar citu lietotāju programmatūru un aparātlīdzekļiem.

NOZARU RISINĀJUMI

Franšīzes firmu nozaru specializācija nodrošina būtisku to darbības efektivitātes paaugstināšanu, realizējot detalizētu iepazīšanos ar konkrētu nozaru priekšmetisko apgabalu, un sekmē tādu konfigurāciju izstrādi, kas maksimāli atspoguļo šāda biznesa specifiku. Izstrādātie partneru risinājumi tiek noformēti kā tirāžas tipveida konfigurācijas sistēmai "1C:Uzņēmums" un tiek nodotas sertificēšanai.

Pēc rūpīgas testēšanas atbilstībai noteiktam prasību kopumam, tādi produkti saņem sertifikātu "Savietojami! Programmu sistēma 1C:Uzņēmums ". Pašlaik jau ir izstrādāti risinājumi lauksaimniecības uzņēmumiem, budžeta un nekomerciālām organizācijām, viesnīcām, autotransporta, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem, plānošanai, vadības uzskaitei un finanšu analīzei, ražošanas uzņēmumiem, apdrošināšanas, būvniecības organizācijām, dažādu preču veidu tirdzniecībai (automobiļi, medikamenti, alkohols utt.) un savietošanai ar tirdzniecības iekārtām, darba algas speciālais aprēķins un kadru uzskaite, kā arī dažādas utilītas "1C:Uzņēmums" un risinājumi, kas sniedz papildu servisa iespējas.

INFORMATĪVI-TEHNOLOĢISKAIS ATBALSTS

1C:ITA līgumi ir 1C:Franšīzes partneru standarta darba forma ar "1C:Uzņēmums" risinājumu lietotājiem. No vienas puses, ir objektīva pastāvīgas uzskaites attīstības un uzskaites likumdošanas izmaiņu tendence, no otras puses, tiek palielināta uzskaites organizēšanas metodisko un konsultatīvo materiālu izstrāde. Mēs uzskatām, ka partneriem ir jāpiegādā ne tikai programmas, bet arī zināšanu sistēma par to kā jāorganizē uzskaite, uzskaites kārtošanas tehnoloģija.

1C:ITA līguma sastāvā ir iekļauta gan piekļuve 1C:ITA informācijas sistēmai, gan 1C:ITA servisi.

1C:ITA informācijas sistēmā, kas pieejama oficiālajiem "1C:Uzņēmums" lietotājiem, iekļauta metodisko materiālu bibliotēka un konsultācijas darbam ar "1C:Uzņēmums” programmām, kā arī grāmatvedības, nodokļu un kadru uzskaites rekomendācijas, kas atbilst uzskaites metodoloģijai programmās. Informācijas sistēma pieejama tiešsaistes vietnē - its.1c.eu

1C:ITA servisi, kas tiek izvietoti 1C portālā portal.1c.ru (atkarībā no valsts), “1C:Uzņēmums” lietotājiem dod iespēju uzturēt programmu aktuālā stāvoklī, saņemt kvalificētu tehnoloģisko un metodisko atbalstu, kā arī paplašināt izmantojamā risinājuma iespējas.

Viss minētais ļauj franšīzes partneriem paaugstināt savu klientu abonentapkalpošanas efektivitāti un kvalitāti, bet lietotājiem - operatīvi saņemt savā darba vietā relīžu atjauninājumus, aktuālu katalogu ar dažādiem metodiskajiem materiāliem un noderīgas servisa iespējas.

FRANŠĪZE - EFEKTĪVA BIZNESA FORMA

Franšīze - tas ir biznesa veids, kad zināma firma citām organizācijām sniedz savas progresīvākās tehnoloģijas un iespēju strādāt ar tās marku. Franšīzes ekonomiskais efekts sastāv no neliela privātuzņēmuma efektīvas virzības apvienojumā ar plaši pazīstamas tirdzniecības markas uzņēmuma tehnoloģiskajiem sasniegumiem un garantijām. Franšīzes partnerim tas nozīmē labu iespēju uzsākt un attīstīt savu biznesu, bet klientiem - garantētu augstu apkalpošanas kvalitāti.

Svarīgs ir arī franšīzes psiholoģiskais efekts. No vienas puses franšīzes partneri - firmas īpašnieki jūtas kā sava biznesa saimnieki, kuru attīsta savās interesēs, kuru var pārdot vai nodot mantojumā. No otras puses franšīzes partneri jūtas nevis kā "vientuļie vilki", bet gan kā saliedētas profesionāļu komandas daļa, kas savā starpā dalās ar saviem tehnoloģiskajiem panākumiem un kopā risina daudzas problēmas. Franšīzes partneri ir ieinteresēti savu kolēģu kvalitatīvā darbā - tie kopā strādā kopēja biznesa reputācijai.

1C:FRANŠĪZES PARTNERI:

 • var izmantot "1C" simboliku darbības ietvaros, kas ierobežota franšīzes līgumā
 • saņem speciālu reklāmas atbalstu centrālajā presē, izstādēs u.c.;
 • saņem kompensāciju par reģionālās reklāmas izmaksām;
 • saņem speciālu metodisko informāciju;
 • ir augstas atlaides iegādājamajiem programmproduktiem;
 • iziet apmācību, saņem konsultācijas par programmatūru un franšīzes darbības jautājumiem;
 • veic darbinieku atestāciju;
 • regulāri saņem aktuālu tehnoloģisko informāciju, kas palīdz praktiskā darbā ar klientiem - pa elektronisko pastu, attiecīgajos tīmekļa resursos.

1C:Franšīze darba ētikas normas


FRANŠĪZES PARTNERU MEKLĒŠANA