СЕРТИФІКАЦІЯ КОНСУЛЬТАНТІВ МЕРЕЖІ 1С:КОНСАЛТИНГ

СЕРТИФІКАЦІЯ КОНСУЛЬТАНТІВ МЕРЕЖІ 1С:КОНСАЛТИНГ

Консультування з управління, бухгалтерського та податкового обліку орієнтоване на підвищення керованості та прозорості бізнесу, поліпшення якості управління та підвищення ефективності роботи як підприємства в цілому, так і окремих напрямків. Вирішення цих завдань вимагає від консультантів розуміння принципів роботи підприємства, знання основ економіки, організації комерційної діяльності, підходів до управління в різних областях.

Для забезпечення високої якості консалтингових послуг, що надаються клієнту, в рамках напрямку 1С:Консалтинг розроблена власна система сертифікації консультантів. Сертифікат "1С:Консультант" видається при підтвердженні фахівцем знань в основних галузях управління, можливостей програмних продуктів 1С:Підприємство 8, проходження спеціалізованих курсів з підготовки консультантів, і, найголовніше, підтвердження свого практичного досвіду роботи в якості консультанта не менше ніж в двох проектах на підприємствах великого чи середнього бізнесу.

Залежно від рівня кваліфікації фахівця і складності виконуваних ним завдань видаються сертифікати двох рівнів:

Сертифікат "1С:Консультант" видається фахівцеві, який має базовий рівень підготовки і досвід виконання окремих видів консалтингових робіт в певній галузі.

Сертифікат "1С:Провідний консультант" є свідченням того, що фахівець має високий рівень професійної підготовки, в тому числі спеціалізовану освіту, і має досвід комплексного консультування в певній галузі управління.

Високі вимоги до фахівців, які отримують сертифікат консультанта, дозволяють замовнику вже на етапі вибору команди проекту оцінити кваліфікацію і досвід співробітників компанії, вибрати тих з них, хто відповідає рівню складності поставлених завдань. Подивитися наявність сертифікованих консультантів і види наявних сертифікатів у партнерів мережі 1С:Консалтинг.

Сертифікати з управлінського консалтингу:

Сертифікат "1С:Консультант" означає, що фахівець знає основи управління, отримав базову підготовку в області консалтингу та має досвід виконання окремих видів консалтингових робіт в певній галузі в складі проектної команди.

Сертифікат "1С:Провідний консультант" означає, що фахівець пройшов теоретичну підготовку в якості консультанта, має глибокі знання предметної області, має досвід комплексного консультування підприємства в одній або декількох областях управління і виконує в проектах роль бізнес-архітектора і постановника задач з методологічних питань.

Сертифікати з бухгалтерського консалтингу:

Сертифікат "1С:Консультант" означає, що фахівець має професійну підготовку за фахом "бухгалтерський облік", отримав базову підготовку в області консалтингу та має досвід надання консультаційних послуг в окремих ділянках обліку.

Сертифікат "1С:Провідний консультант" видається при наявності у нього атестата професійного бухгалтера, аудитора, або податкового консультанта, що підтверджує високий рівень професійної підготовки фахівця, проходження теоретичної підготовки в якості консультанта і наявності у фахівця досвіду комплексної постановки або вдосконалення системи бухгалтерського обліку на консультованому підприємстві .