УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Управління консалтинговими проектами і проектами впровадження програмних продуктів вимагає системного підходу, який дозволяє забезпечити успішність виконання робіт і досягнення бажаного і необхідного для замовника результату.

Ми пропонує своїм партнерам цілісну методологію, використовуючи яку ви можете вибудувати в своїй компанії систему управління проектами. Дана методологія демонструє системний підхід до організації управління проектами і включає в себе всі необхідні складові:

 • Технології управління проектами, що містяться в зводі знань 1С:ПрофКейс.
 • Курси підвищення кваліфікації керівників проектів безпосередньо з управління проектами і з суміжних дисциплін.
 • Дворівневу систему сертифікації керівників проектів: "1С:Керівник проекту", "1С:Керівник корпоративних проектів".
 • Теоретичний базис, який грунтується на загальновизнаних світових стандартах.

Технологія управління проектами

У зводі знань 1С:ПрофКейс пропонується ряд технологій управління проектами впровадження, які можуть бути використані для різних типів і масштабів проектів:

 • Стандартне впровадження (1С:Технологія Стандартного Впровадження).
 • Проектне впровадження (1С:Технологія Швидкого Результату).
 • Технологія корпоративного впровадження (1С:Технологія Корпоративного Впровадження).

Використання технології управління проектами, яка відповідає рівню складності проекту, в якому вона застосовується, дозволяє забезпечити високий рівень якості вихідної продукції проектів і підвищити ймовірність успішного завершення проекту за рахунок:

 • Мінімізації ризиків, в тому числі завдяки наявності формалізованого і певного життєвого циклу проекту;
 • Можливості використання досвіду, накопиченого всією партнерською мережею і світовим співтовариством в області управління проектами взагалі і в галузі управління проектами впровадження програмних продуктів "1С:Підприємства";
 • Можливості оцінювати обсяги витрат грошей і ресурсів, пов'язаних з веденням проекту, на ранніх стадіях його виконання (тобто, до укладання договорів на основний обсяг робіт);
 • Наявності механізмів комунікацій, які будуть працювати на підприємствах різного масштабу;
 • Формальних методів управління змінами та недопущення виходу проекту з-під контролю і, відповідно, запобігання ситуації виходу проекту за рамки затверджених термінів і бюджету.

Курси підвищення кваліфікації

Управління проектом, як і будь-яка інша виробнича або наукова дисципліна, вимагає спеціалізованих знань у своїй і суміжних предметних областях. Ключовими знаннями для успішного менеджера проектів є не тільки знання в області управління проектами, а й базові знання в області загального менеджменту, а також комунікативні навички, навички роботи з командою і інші.

При наявність такої комплексної підготовки ефективність роботи керівника проекту збільшується і, відповідно, підвищуються шанси на успішне завершення проекту.

Система сертифікації

Для того, щоб оцінити кваліфікацію менеджера проекту і спрогнозувати його ефективність, необхідна система сертифікації.

Сертифікація керівників проектів, яку ми пропонуємо, є комплексною системою, що дозволяє оцінити наявні знання фахівця в професійній області, знання суміжних дисциплін і здатність їх застосувати на практиці.

Система атестації керівників проектів базується на оцінці чотирьох основних складових в роботі успішного менеджера проектів:

 • Знання в галузі управління проектами.
 • Базові знання в області загального менеджменту.
 • Базові знання в області програмних рішень "1С:Підприємства 8".
 • Поточні навички і досвід менеджера проектів з управління проектами.

Це дозволяє партнерам одночасно вирішити кілька завдань:

 • Для керівників проектних офісів, директорів і власників компаній сертифікація корисна тим, що дає можливість оцінити рівень підготовки менеджерів проектів, а також рівень розвитку системи управління проектами в компанії в цілому.
 • Менеджерам проектів система сертифікації дозволяє оцінити свої сильні і слабкі сторони, визначити зони розвитку, на які необхідно звернути увагу і в яких необхідно вдосконалюватися.
 • Крім того, система сертифікації дозволяє компанії продемонструвати потенційним замовникам рівень кваліфікації співробітників в області управління проектами та розвиненості проектних технологій. Це дає додаткові конкурентні переваги у випадках, коли вибір партнера визначається його здатністю виконувати проекти певного рівня складності.